SCOALA SANITARA POSTLICEALA “OMENIA” TARGU JIU – ADMITERE 2018


SERVICII EDUCATIONALE

PENTRU ADMITEREA IN ANUL SCOLAR 2018-2019

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ  OMENIA TÂRGU JIU

Scoala Postliceala Sanitara “Omenia”, cu o activitate de 21 de ani in pregatirea asistentilor medicali, este prima institutie de invatamant preuniversitar sanitar particular din judetul Gorj, acreditată prin Ordinul M.E.C.I. nr. 4350 din 12.06.2009.

Oferta  pentru anul şcolar 2018-2019

Pentru absolvenții de liceu

CU SAU FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Şcoala Postliceală Sanitară „OMENIA” Tg-Jiu, pregătește absolvenți de liceu –  CU SAU FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – în Domeniul – Sănătate și asistență pedagogică

Calificarea profesională – Asistent medical generalist – durata 3 ani – curs de zi, taxa anuala de școlarizare in valoare de 2400 lei, platibila in 3 rate

Diplomele sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional, în ţările Uniunii Europene, permiţând o largă accesibilitate pe piaţa muncii serviciilor medicale.

Locuri de muncă după absolvirea școlii

Diploma obţinută în urma absolvirii Şcolii Postliceale Sanitare oferă posibilitatea încadrării în:

  • · Secţii medicale spitaliceşti,   Cabinete de medicină comunitară,  Cabinete de medicină   şcolară şi de întreprindere,  Ambulatoriu de specialitate,  Servicii medicale de urgenţă
  • ·Servicii de Ambulanţă, Cabinete de stomatologie, Laboratoare de analize medicale
  • ·Unităţi specializate de îngrijiri la domiciliu şi/sau îngrijiri paliative

Absolvenţii şcolii pot înfiinţa unităţi proprii de îngrijiri la domiciliu conform legislaţiei în vigoare

Relații și înscrieri  la sediul școlii din Zona Piața Mică – Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46, et. 1-3,

Telefon 0253-221904 si 0769 924 724

 

Se pot înscrie absolvenţii de liceu cu sau fără bacalaureat, pe baza dosarului personal care trebuie să cuprindă:

– Diplomă de bacalaureat sau Certificat de absolvire al liceului, în original;

– Foaie matricolă în original;

– Certificat de naştere copie legalizată la notariat;

– Certificat de căsătorie (dacă este cazul) copie legalizată la notariat;

– B.I.sau C.I. copie;

– Adeverinţă medicală – clinic sănătos, apt înscriere cursuri postliceale, în specializarea asistent medical generalist – de la medicul de familie;

– 2 fotografii tip B.I.;

– Chitanţa pentru plata taxei de înscriere la Banca Comercială Română;

– Dosar plic carton.

Înscrieri şi relaţii – la secretariatul şcolii  din Târgu – Jiu, str.1 decembrie 1918 nr.46, et.1-3 tel-fax 0253-221904, 0769 924 724, e-mail: omenia@yahoo.com Zona Piața Mică

 

Scoala Postliceala Sanitara – Admitere 2018