Actele necesare la înscriere:

Se pot înscrie absolvenţii de liceu cu sau fără bacalaureat, pe baza dosarului personal care trebuie să cuprindă:

– Diplomă de bacalaureat sau Certificat de absolvire al liceului, în original;

– Foaie matricolă în original;

– Certificat de naştere copie legalizată la notariat;

– Certificat de căsătorie (dacă este cazul) copie legalizată la notariat;

– B.I.sau C.I. copie;

– Adeverinţă medicală – clinic sănătos, apt înscriere cursuri postliceale, în specializarea asistent medical generalist – de la medicul de familie;

– 2 fotografii tip B.I.;

– Chitanţa pentru plata taxei de înscriere la Banca Comercială Română;

– Dosar plic carton.

Înscrieri şi relaţii – la secretariatul şcolii  din Târgu – Jiu, str.1 decembrie 1918 nr.46, et.1-3 tel-fax 0253-221904, 0769 924 724, e-mail: omenia@yahoo.com Zona Piața Mică