Oferirea serviciilor de educatie si formare profesionala, ce au la baza calitatea, performanta, , promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru toti elevii si deschiderea spre invatare pe tot parcursul vietii.

Asigurarea unui climat educational optim, pentru pregatirea teoretica si practica a unor cadre medicale medii, adecvata necesitatilor actuale si de perspectiva ale sistemului sanitar din tara noastra, vizand integrarea cu succes a absolventilor pe piata muncii interne si internationale si adaptarii la o societate in perpetua miscare.

Dezvoltarea parteneriatelor cu Spitalul Judetean, cu Cabinetele Medicale Individuale ale medicilor de familie, asigurand un mediu favorabil formarii competentelor profesionale, prin care fiecare elev sa beneficieze de sansa dezvoltarii ca persoana si personalitate medicala.

Asigurarea unui colectiv didactic dinamic, modern, implicat, cu personalitate organizationala, care sa utilizeze metode activ-participative (invatare interactiva, stimularea gandirii critice si stimularea muncii in echipa) care vor motiva si stimula elevii pe durata procesului educational.

Dezvolatarea unui management eficient, participativ, in scoala.