1. Formarea unui colectiv didactic dinamic, de inalta calificare, activ, cu o motivatie superioara si atitudini participative, prin asigurarea participarii la strategii prin cadre didactice.

2. Diversificarea cirriculum-ului optional pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare personale ale elevilor, optiunilor de cariera si dinamicii pietei muncii.

3. Promovarea atitudinii participative a partenerilor, pentru activitatea practica, in scopul asigurarii unui mediu favorabil formarii competentelor profesionale.

4. Cresterea calitatii activitatii de predare – invatare – evaluare, asigurarea participarii active a elevilor la lectiile teoretice si practice prin schimbarea atitudinii fata de scoala, invatatura, munca.

5. Pregatirea elevilor in vederea participarii si promovarii cu succes a examenului de certificare a competentelor profesionale.

6. Imbunatatirea  participarii familiilor elevilor la viata scolii in scopul optimizarii activitatilor educative si instructive.

7. Dezvoltarea unui management participativ in scoala.